Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim especial: Guanys patrimonials per canvi de residència

Normativa: Art. 95 bis Llei IRPF

El règim fiscal especial denominat "Guanys patrimonials per canvi de residència" és aplicable a determinats contribuents de l'IRPF, titulars d'accions o participacions de qualsevol tipus d'entitat, que perdin la seva condició per canvi de residència es comenta en el Capítol 11.