Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles d'integració i compensació en tributació conjunta

En tributació conjunta seran compensables conforme a les normes anteriorment comentades, les partides negatives realitzades i no compensades a 1 de gener de 2022 pels contribuents components de la unitat familiar, fins i tot encara que derivin de períodes impositius anteriors en què hagin tributat individualment.

Les partides negatives determinades en tributació conjunta seran compensables exclusivament en cas de tributació individual posterior, per aquells contribuents als qui corresponguin d'acord amb les regles d'individualització de rendes contingudes en la Llei de l'IRPF.