Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple pràctic: càlcul de les quotes íntegres estatal i autonòmica

El senyor A.B.C., resident en la Comunitat Autònoma d'Aragón, ha obtingut en l'exercici 2022 una base liquidable general de 23.900 euros i una base liquidable de l'estalvi de 2.800 euros.

L'import de l'el seu mínim personal i familiar ascendeix a 5.550 euros.

Determinar l'import de les quotes íntegres, estatal i autonòmica, corresponent a aquest contribuent.

Solució:

1. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general (23.900)

 1. Escala general de l'impost

  Fins a 20.200 = 2.112,75

  Resta: 3.700 al 15% = 555

  Quota 1 resultant (2.112,75 + 555) = 2.667,75

 2. Escala autonòmica de l'impost

  Fins a 20.200 =  2.112,75

  Resta: 3.700 al 15,00% = 555

  Quota 2 resultant =  2.112,75 + 555 =  2.667,75

2. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar

Atès que l'import de la base liquidable general (23.900) és superior al del mínim personal i familiar (5.550), aquest forma part integrament de la base liquidable general

 1. Escala general de l'impost

  5.550 al 9,50% = 527,25

  Quota 3 resultant = 527,25

 2. Escala autonòmica de l'impost

  5.550 al 9,50% = 527,25

  Quota 4 resultant =  527,25

3. Determinació de la quota íntegra general, estatal i autonòmica

Quota íntegra general estatal (Quota 1 - Quota 3): 2.667,75 − 527,25 = 2.140,50

Quota íntegra general autonòmica (Quota 2 - Quota 4): 2.667,75 − 527,25 = 2.140,50

4. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi (2.800)

Gravamen estatal 2.800 x 9,50% = 266

Gravamen autonòmic 2.800 x 9,50% = 266

5. Determinació de les quotes íntegres

Quota íntegra estatal (2.140,50 + 266) = 2.406,50

Quota íntegra autonòmica (2.140,50 + 266) = 2.406,50