Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma d'Andalucía

Normativa: Art. 23 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
Base Liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta Base Liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (Percentatge)
0,00 0,00 13.000,00 9,50%
13.000,00 1.235,00 8.100,00 12,00%
21.100,00 2.207,00 14.100,00 15,00%
35.200,00 4.322,00 24.800,00 18,50%
60.000,00 8.910,00 En endavant 22,50%

Nota: tingui-se en compte que l'article 23 de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía,  ha modificat, amb efectes 1 de gener de 2022, per l'article primer.Un del Decret llei 7/2022, de 20 de setembre (BOJA 21-09-2022) per adaptar l'escala autonòmica a la crisi derivada de l'elevada inflació.