Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de La Rioja

Normativa: Art. 31 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus percentatge aplicable
Escala aplicable en l'exercici 2022 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00 8.941,90 60.000,00 25,00
120.000,00 23.941,90 En endavant 27,00