Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors

Normativa: Art. 68.3.c) Llei IRPF

Dan dret a una deducció del 20 per 100 les quotes d'afiliació i les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors.

La base màxima d'aquesta deducció serà de 600 euros anuals i estarà constituïda per les quotes d'afiliació i aportacions previstes en la lletra a) de l'apartat Dos de l'article 2 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

Atenció: l'import d'aquesta deducció es consignarà en la casella [0725] de l'annex A.1 de la declaració.