Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

e) Inversions anticipades de futures dotacions

Normativa: Art. 27.11 i disposició transitòria vuitena.2 Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

D'acord amb el que estableix l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, els contribuents poden dur a terme inversions anticipades, que es consideraran com materialització de la reserva per a inversions que es doti amb càrrec a beneficis obtinguts durant el període impositiu en el que es realitza la inversió o en els tres posteriors, sempre que es compleixin els restants requisits exigits en el mateix. 

No obstant això, el termini serà de quatre anys (en comptes de tres anys) per a les inversions anticipades materialitzades el 2017.

>La  Llei 2/2022, de 24 de febrer, de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l'execució de sentències (que substitueix tàcitament al Reial Decret llei 39/2020, de 29 de desembre), introdueix una nova disposició transitòria vuitena en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, apartat del qual 2 àmplia en un any (de tres a quatre anys) el termini per a  les inversions anticipades realitzades el 2017.

Respecte a aquesta ampliació tingui també en compte que com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada amb la COVID-19, van quedar suspesos els terminis per materialitzar la inversió i dotar la reserva materialitzada anticipadament, des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.

Les esmentades dotacions hauran de realitzar-se amb càrrec a beneficis obtinguts fins al 31 de desembre de 2023.

L'esmentada materialització i el seu sistema de finançament es comunicarà conjuntament amb la declaració de l'IRPF del període impositiu en què es realitzin les inversions anticipades.