Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Esquema gràfic de l'aplicació sobre l'import de les quotes integres de les deduccions generals i autonòmiques

En el quadre següent es representa, de forma esquemàtica, l'aplicació de les deduccions generals i autonòmiques a què  s'ha  feta referència en l'exercici 2022:

Esquema gràfic de l'aplicació sobre l'import de les quotes integres de les deduccions generals i autonòmiques