Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics

Normativa: Art. 14.2 Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 25 per 100 de les quantitats donades a favor de:

    1. Els instituts universitaris i altres centres d'investigació integrades o adscrits a universitats catalanes.

    2. Els centres d'investigació promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics.

  • El límit màxim d'aquesta deducció és el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.

Important: l'aplicació de les deduccions per donatius anteriorment relacionades “Per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana o de l'occitana ”i “Per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics”, està condicionada a la justificació documental adequat i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinen la seva aplicabilitat. A aquest efecte, les entitats beneficiàries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat donatius, amb indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.