Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Pel pagament d'interessos de préstecs per als estudis de màster i doctorat

Normativa: Art. 1r. 3 Llei 31/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals i administratives, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Quantia de la deducció

L'import dels interessos pagats durant el període impositiu que corresponguin als préstecs concedits mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitàries i d'Investigació per al finançament d'estudis de màster i de doctorat.

Important: l'aplicació d'aquesta deducció està condicionada a la justificació documental adequat i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinen la seva aplicabilitat.