Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per l'increment dels costos del finançament aliè per a la inversió en habitatge habitual derivat de l'alça dels tipus d'interès (no aplicable 2022)

Normativa: Art. 10  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Important: en l'exercici 2022 aquesta deducció no resulta d'aplicació, atès que el percentatge de deducció és negatiu.