Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Andalusia

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement, adopció de fills o acolliment familiar de menors.
 • Per adopció de fills en l'àmbit internacional.
 • Per família monoparental i, si escau,  amb ascendents majors de 75 anys.
 • Per contribuent amb discapacitat.
 • Per discapacitat del cònjuge o parella de fet.
 • Per assistència a persones amb discapacitat.
 • Per ajuda domèstica.
 • Per família nombrosa.
 • Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida i per les persones joves.
 • Per lloguer d'habitatge habitual.
 • Per donatius amb finalitat ecològica.
 • Adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils.
 • Despeses de defensa jurídica de la relació laboral.
 • Per despeses educatives.