Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Castella-la Manxa

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement o adopció de fills.
 • Per família nombrosa.
 • Per discapacitat del contribuent.
 • Per discapacitat d'ascendents o descendents.
 • Per a contribuents majors de 75 anys.
 • Per a atenció d'ascendents majors de 75 anys.
 • Per acolliment familiar no remunerat de menors.
 • Per acolliment  no remunerat de majors  de 65 anys i persones amb discapacitat.
 • Per família monoparental.
 • Per despeses de guarderia
 • Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys.
 • Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat
 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals. 
 • Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat.
 • Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica i innovació empresarial.
 • Per donacions de béns culturals i contribucions a favor de la conservació, reparació i restauració de béns pertanyents al patrimoni cultural de Castilla-La Mancha, i per a fins culturals, inclosos en el pla de mecenatge cultural de Castella-la Manxa.
 • Per despeses per adquisició de llibres de text, per ensenyament d'idiomes i unes altres despeses relacionats amb l'educació.
 • Per residència habitual en zones rurals. 
 • Per trasllat d'habitatge habitual. 
 • Per les despeses en interessos pel finançament aliè de l'adquisició de primer habitatge habitual per menors de 40 anys.
 • Per compensar els efectes de la inflació.
 • Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació.
 • Per inversió en entitats de l'economia social.