Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Catalunya

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

  • Per naixement o adopció d'un fill.
  • Per a contribuents que s'hagin quedat viudos/viudes el 2020, 2021 i 2022.
  • Per lloguer  de l'habitatge habitual (només contribuents en determinades situacions desafavorides).
  • Per rehabilitació de l'habitatge habitual.
  • Per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana o de l'occitana.
  • Per donatius a entitats que fomenten R+D+I.
  • Per donacions a determinades entitats en benefici de medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.
  • Pel pagament d'interessos per préstecs per a estudis de màster i de doctorat.
  • Per inversió per un àngel inversor per a l' adquisició accions o participacions d'entitats noves o de recent creació.
  • Per obligació de presentar la declaració de l'IRPF pel que fa a tenir més d'un pagador.