Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Extremadura

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per acolliment de menors.
 • Per parts múltiples.
 • Per atenció de familiars amb discapacitat.
 • Per atenció de fills menors de fins a 14 anys inclusivament.
 • Per a contribuents vidus.
 • Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual per a joves i per a víctimes del terrorisme.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys.
 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals.
 • Per interessos de finançament aliè per a la inversió en habitatge habitual per a joves.

Sense deduccions aprovades.

 • Per percebre retribucions del treball dependent.
 • Per compra de material escolar.
 • Per inversió en adquisició d'accions o participacions com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital en les societats mercantils.
 • Per residir habitualment en municipis i entitats locals menors d'Extremadura amb població inferior a 3.000 habitants.