Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Normativa

En la normativa tant estatal com autonòmica s'ha optat per l'enllaç al text consolidat del BOE, quant  document que integra en el text original de  la norma les modificacions i correccions que ha tingut des del seu origen.

L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat ofereix a més de l'últim text consolidat i actualitzat de les principals normes de l'ordenament jurídic, les versions intermèdies que corresponen a cadascuna de les modificacions que ha patit durant el temps.

Cada vegada que una norma consolidada és objecte d'una modificació posterior, apareix  en el text consolidat del BOE un avís sota del llistat de versions, indicant que l'última actualització està en procés. El temps que mitjança entre la publicació al BOE de la modificació i l'elaboració d'una nova versió consolidada que la incorpori, habitualment és d'entre 1 i 3 dies feiners, segons que informa el portal web del BOE.

Advertència : per determinar la normativa aplicable el 2022 tingui en compte, en el text consolidat, les entrades en vigor i les dates des de les quals  són efectius les modificacions introduïdes en els diferents articles i disposicions.

  1. Normativa bàsica estatal
  2. Normes autonòmiques en relació amb l'IRPF (disposicions legals)