Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica

Després de les novetats per a l'exercici 2023  indicades en els apartats anteriors les deduccions autonòmiques s'aplicaran en la següent ordre:

  1. L'import de les  deduccions de l'exercici  2023  no incloses en l'apartat 3 següent.

  2. L'import de les  deduccions "Per família nombrosa", "Per naixement o adopció de fills", "Per parts múltiples o adopcions simultànies", "Per despeses d'adopció", "Per atenció de fills menors" i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" pendents  d'aplicació d'exercicis anteriors  (2020, 2021 i 2022)  i  l'import de la  deducció per paternitat pendent d'aplicació per l'exercici 2020.

  3. L'import de les  deduccions "Per família nombrosa", "Per naixement o adopció de fills", "Per parts múltiples o adopcions simultànies", "Per despeses d'adopció", "Per atenció de fills menors" i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" generada en l'exercici  2023. La suma de tals imports es consignarà de manera conjunta en la casella  [0995].