Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial

Normativa: Article 91. Dos. 2. 3r de la Llei 37/1992, Article 15 de la Llei 39/2006

S'aplicarà el tipus d'IVA del 4% als següents serveis prestats per establiments privats a persones en situació de dependència:

  • Servei de Teleassistència.

  • Servei d'Ajuda a domicili: atenció de les necessitats de la llar i atencions personals.

  • Servei de Centre de Dia i de Nit (Centre de Dia per a majors, Centre de Dia per a menors de 65 anys, Centre de Dia d'atenció especialitzada, Centre de Nit).

  • Servei d'Atenció Residencial (Residència de gent gran en situació de dependència i Centre d'atenció a persones en situació de dependència, pel que fa als diferents tipus de discapacitat).

El que disposa aquest apartat no s'aplicarà als serveis d'assistència social prestats per entitats de Dret Públic o entitats o establiments privats de caràcter social als que es refereix l'article 20. U. 8è de la Llei 37/1992.

Requisits

Per a l'aplicació del tipus del 4% d'IVA en aquests serveis es requereix que:

  • Es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d'un concurs administratiu adjudicat a les empreses prestadores.

  • O com a conseqüència d'una prestació econòmica vinculada a tals serveis que cobreixi més del 10% del seu preu.

En ambdós casos, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre.