Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Per arrendament d'habitatge habitual: 15% dels imports pagats amb un màxim de 400 € quan el contribuent tingui un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o psíquic igual o superior al 33%, sempre que compleixin els restants requisits exigits.

  • Per a cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar, resident en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persona amb discapacitat, si compleixen els requisits exigits:

    • 80 € per discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 33% i inferior al 65%.

    • 150 € per discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65%.

    • 150 € per discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33%.