Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de La Rioja

  • Per obres d'adequació d'habitatge habitual de La Rioja per a persones amb discapacitat una deducció del 15% de les quantitats satisfetes.

    Només tindran dret a aquesta deducció els contribuents que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sempre que les obres i instal·lacions estiguin concloses a 1 de gener de 2017.