Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat de Castella i Lleó

 • Els contribuents afectats per discapacitat, si compleixen els requisits exigits, podran deduir-se les següents quanties:

  • 300 euros si tenen 65 anys o més i un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  • 656 euros si tenen 65 anys o més i un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  • 300 euros si tenen menys de 65 anys i un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • 15% de les inversions realitzades per a l'adaptació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat sempre que aquestes siguin el subjecte passiu, el seu cònjuge o parent en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al tercer grau inclusivament.

  Aplicable a les actuacions realitzades tant amb anterioritat a 1 de gener de 2013 com amb posterioritat a aquesta data.

 • Deducció per família nombrosa de 1.000 € quan algun dels cònjuges o descendents que donin dret al mínim familiar tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% i es compleixin els restants requisits exigits.

 • Per naixement o adopció de fills: la deducció establerta amb caràcter general (1.010 euros si es tracta del primer fill, 1.475 euros si es tracta del segon fill i 2.351 euros si es tracta del tercer fill o successius) es duplicarà si el nascut o adoptat té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Si a més resideixen en municipis de menys de 5.000 habitants, la quantia de la deducció s'incrementarà el 35%.

  Tot això amb subjecció als restants requisits exigits.