Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Presentació

L'Agència Estatal d'Administració Tributària té entre els seus principals objectius el de minimitzar els costos de compliment que ha de suportar la ciutadania  en les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a aquest propòsit, i per tal de facilitar a les persones amb discapacitat el compliment de les seves obligacions tributàries així com informar-los dels seus possibles beneficis fiscals, l'Agència Tributària posa a la seva disposició l'edició del Manual específic per a persones amb discapacitat, adaptada al llenguatge HTML que ha estat preparada pel Departament de Gestió Tributària i que inclou la normativa específica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), la normativa específica de l'impost sobre el valor afegit (IVA) i la normativa específica de l'Impost de Matriculació (IEDMT).

En el marc de la campanya de Renda actual, aquest manual constitueix una bona oportunitat per conèixer la normativa específica de l'impost per a persones amb discapacitat.

Finalment, la seva confecció en aquest format digital HTML permet que l'accés al mateix sigui possible pel màxim nombre de persones i la seva disposició en uns altres idiomes o llengües cooficials. A més, des de l'opció"Generar PDF", és possible generar un arxiu en format PDF del contingut del Manual, que permet el seu desplaçament i navegació pel document, així com, si així es desitja, la seva impressió en paper.

Departament de Gestió Tributària