Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Entitats parcialment exemptes de l'article 9.4 del LIS

Els partits polítics hi són parcialment exempts de l'Impost, en els termes establerts en la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

A aquests efectes, l'article 11.3 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, estableix que els partits polítics vindran obligats a presentar la declaració per l'Impost sobre Societats amb relació a les rendes no exemptes.No obstant això, l'article 124.3 de la LIS amplia aquest abast i estableix que els partits polítics han de declarar la totalitat de les seves rendes, tant les exemptes com les no exemptes.