Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitat en el càlcul de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

Les entitats de la ZEC per calcular la quota íntegra, hauran de consignar en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, el resultat de la següent operació:

[00562] = [[00550] x ([00558] ÷ 100)] + [([00552] - [00559]) x (25 ÷ 100)]