Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

  • Casella 00029 Règim Especial Canàries

    Marcaran aquesta casella les entitats que emplenin qualsevol dels apartats del model 200 que es detallen a continuació relatius a la reserva per inversions en les Canàries de l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

  • Casella 00045 Inversions anticipades-reserva inversions en les Canàries (article 27.11 Llei 19/1994)

    Hauran de marcar aquesta casella les entitats que realitzin inversions anticipades de futures dotacions a la reserva de les Canàries, i que hagin de comunicar conjuntament amb la seva declaració de l'Impost sobre Societats la seva materialització i sistema de finançament en els termes establerts a l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

    Recordi:

    Les entitats que marquin aquesta casella, hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries».