Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00016 Opció article 46.2 LIS

Marcaran aquesta casella els contribuents de l'Impost sobre Societats que siguin socis o membres d'una entitat sotmesa al règim tributari especial de les agrupacions d'interès econòmic, espanyoles o europees (AIE), o de les unions temporals d'empreses (UTE) regulat al Capítol II del Títol VII de la LIS, per manifestar la opció, en la primera declaració que hagi de fer efecte, en cas de realitzar la imputació a què es refereix l'article 46.2 del LIS, en la mateixa data d'acabament del període impositiu de l'entitat participada sotmesa a aquest règim especial.

Aquesta opció s'haurà de mantenir durant tres anys.

Pot consultar les particularitats del règim tributari especial de les agrupacions d'interès econòmic i de les unions temporals d'empreses en el Capítol 9 d'aquest Manual pràctic.