Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00071 Tipus gravamen reduït per a entitats de nova creació (art. 29.1 LIS)

Hauran de marcar aquesta casella les entitats de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener de 2015, que realitzin activitats econòmiques y tributin en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent al tipus del 15 per cent, en els termes establerts a l'article 29.1 de la LIS.