Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00072 Extinció d'entitat

Hauran de marcar aquesta casella aquelles entitats que no apliquin el límit establert a l'article 26.1 de la LIS per a la compensació de bases imposables negatives en el període impositiu objecte de declaració en el qual es produeixi la seva extinció.

Recordi:

En l'últim paràgraf de l'article 26.1 del LIS s'estableix que el límit per a la compensació de bases imposables negatives establert en l'esmentat apartat, no s'aplicarà en el període impositiu en què es produeixi l'extinció de l'entitat, tret que la mateixa sigui conseqüència d'una operació de reestructuració a la que resulti d'aplicació el règim fiscal especial establert al Capítol VII del Títol VII d'aquesta Llei.