Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00081 Filial grup multinacional

Marcaran aquesta casella les entitats que formin part d'un grup multinacional, amb independència de la seva tributació en el Règim de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII de la LIS, per indicar si l'esmentada entitat declarant és una entitat dependent dins del grup multinacional.

Les entitats que marquin aquesta casella hauran d'emplenar en l'apartat «Grup mercantil» de la pàgina 1 del model 200, la informació sol·licitada sobre la societat matriu última del grup multinacional, tant si aquesta és resident en territori espanyol com si resideix a l'estranger (pot consultar en aquest mateix Capítol com es complimenta aquesta informació dins de l'apartat «Grup mercantil»).