Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00082 Societat matriu última grup multinacional

Marcaran aquesta casella les entitats que formin part d'un grup multinacional, amb independència de la seva tributació en el règim de consolidació fiscal regulat en Capítol VI del Títol VII de la LIS, per indicar si l'esmentada entitat declarant és la entitat dominant o cap del grup multinacional.