Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00012 SOCIMI

Hauran de marcar aquesta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les quals es refereix l'article 2.1 c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, tant en el període impositiu en què les esmentades entitats hagin optat (mitjançant la corresponent comunicació a què es refereix l'article 8.1 de la Llei 11/2009) per aplicar el règim especial, com en els successius períodes en els quals continuïn aplicant el règim especial i que concloguin abans que es comuniqui la renúncia al règim.

En el període impositiu en què s'opti per aplicar el règim especial de les SOCIMI, les esmentades entitats hauran de marcar també la casella [00064] «Règim Fiscal entrada SOCIMI» de la pàgina 1 del model 200.