Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00038 Entitat dedicada a l'arrendament d'habitatges

Marcaran aquesta clau les entitats que s'acullin en els termes establerts a l'article 48 de la LIS, al règim tributari especial de les entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges, previst al Capítol III del Títol VII de l'esmentada Llei.