Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00001 Entitat sense ànim de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002

Marcaran aquesta casella les entitats parcialment exemptes que hagin optat per aplicar en el període impositiu objecte de declaració, el règim fiscal especial de les entitats sense fins lucratius establert en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.