Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00014 Agrupació europea d'interès econòmic

Hauran de marcar aquesta casella les agrupacions europees d'interès econòmic regulades pel Reglament (CEE) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, a les que se'ls aplica el règim fiscal establert als articles 43 i 44 de la LIS.

Aquest règim fiscal no serà d'aplicació en el període impositiu en què l'agrupació europea d'interès econòmic realitzi activitats diferents a les pròpies del seu objecte o les prohibides en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament CEE 2137/1985, de 25 de juliol.

Pot consultar les particularitats del règim tributari especial de les agrupacions europees d'interès econòmic en el Capítol 9 d'aquest Manual pràctic.