Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00024 Entitat de crèdit

Hauran de marcar aquesta casella les entitats de crèdit que apliquin les normes de comptabilitat del Banco de España. Segons el disposat a l'article 29.6 de la LIS, aquestes entitats tributen al tipus del 30 per cent.

Les entitats que marquin aquesta casella hauran de complimentar les pàgines 27 a 33 del model 200 relatives a les Entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banco de España, en lloc de les pàgines 3 a 11 de l'esmentat model.