Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exercici i tipus d'exercici/Codi CNAE (2009) activitat principal

En aquest quadre de la pàgina 1 del model 200 s'haurà de complimentar els següents camps:

 • El camp «Exercici» es complimentarà automàticament segons les dates d'inici i tancament del període impositiu objecte de declaració, consignant-se els dígits corresponents a l'any d'inici de l'exercici.

 • En el camp «Tipus exercici», es reflectiran automàticament els números 1, 2 o 3, segons el següent detall:

  1. Quan l'exercici econòmic de 12 mesos de durada, coincideixi amb l'any natural.

  2. Quan l'exercici econòmic de 12 mesos de durada, no coincideixi amb l'any natural.

  3. Quan l'exercici econòmic sigui de durada inferior a 12 mesos.

  Exemple:

  En el cas de la Cooperativa Agrària «X» l'exercici econòmic de la qual inclou des de l'1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2022, s'emplenarà l'apartat referent al tipus d'exercici de la següent forma:

  Tipus exercici:2

 • En el camp «Codi CNAE (2009) activitat principal» l'entitat declarant haurà de consignar el codi de quatre xifres relatiu a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) que correspongui a la seva activitat amb més volum d'operacions.

  A tenir en compte:

  En aquest camp se'n mostra una taula amb els codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009) corresponents a la llista d'activitats establerta pel Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE del 28), pel que s'aprova la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

  En aquesta taula, s'haurà de buscar amb les tecles «fletxa a dalt» i «fletxa a baix» l'activitat que correspongui i prémer «Intro» perquè el formulari d'emplenament, consigni automàticament el codi.

  A la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'ha incorporat la eina «Cercador d'activitats» que ofereix l'epígraf o epígrafs de les Tarifes de IAE, partint d'una descripció basada en una o diverses paraules significatives de l'activitat a realitzar.Així mateix, es mostren els codis nacionals d'activitat econòmica (CNAE) que es corresponen, en el seu cas, amb cada epígraf.