Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Número d'identificació fiscal de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)

A més del número de grup fiscal, les entitats que hagin marcat les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, hauran de consignar en l'apartat «Grup fiscal» d'aquesta pàgina 1, el NIF  de l'entitat representant/dominant, inclosa en el grup fiscal.

En cas de marcar la casella [00009], es traslladarà directament el NIF de l'entitat declarant, consignat en l'apartat d'identificació. En cas que s'hagi marcat la casella [00010], s'haurà de consignar per l'entitat declarant.

Per tant, els grups de la qual entitat dominant no sigui resident a l'estranger ni estigui sotmesa a la normativa foral, hauran de consignar el NIF de l'entitat dominant. En canvi, els grups de la qual entitat dominant resideixi a l'estranger o estigui sotmesa a la normativa foral, hauran de consignar el NIF de l'entitat representant en el moment de la presentació dels models.