Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Identificació

En el quadre «Identificació» de la pàgina 1 del model 200, el contribuent haurà de consignar en els camps destinats a l'efecte, les dades corresponents a la seva identificació, això és, NIF i Cognoms i nom o raó social.

Aquest quadre haurà de ser complimentat en tot cas per la entitat declarant.