Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

Casella [00007] «Imputació en la base imposable de rendes positives de l'article 100 de la LIS»

Les entitats que apliquin el règim especial de transparència fiscal internacional regulat a l'article 100 del LIS, hauran de marcar aquesta casella en el període impositiu objecte de la declaració en el que imputin en la seva base imposable la renda positiva obtinguda per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent, en compliment i d'acord al disposat a l'esmentat article.