Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Termini de presentació

El termini de presentació de les autoliquidacions de l'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2021, és el mateix per a totes elles, qualsevol que sigui el seu resultat (a ingressar o negativa).

L'esmentat termini és el comprès entre els dies 6 d'abril i 30 de juny de 2022, ambdós inclusivament.

No obstant això, si el resultat de la declaració és a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte la presentació no podrà realitzar-se posteriorment al dia 27 de juny de 2022.