Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Normativa

En la normativa tant estatal com autonòmica s'ha optat per l'enllaç al text consolidat del BOE, quan documento que integra en el text original de la norma les modificacions i correccions que ha tingut des del seu origen.

L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat ofereix a més del últim text consolidat i actualitzat de les principals normes de l'ordenació jurídica, les versions intermèdies que corresponen a cada una de les modificacions que ha tingut al llarg del temps.

Cada vegada que una norma consolidada és objecte d'una modificació posterior, apareix en el text consolidat del BOE un avís sota del llistat de versions, indicant que l'última actualització està en procés.El temps que mitja entre la publicació en el BOE de la modificació i l'elaboració d'una nova versió consolidada que la incorpori, habitualment és d'entre 1 i 3 dies feiners, segons informa la pàgina web del BOE.

Advertència: per determinar la normativa aplicable el 2021 tingui en compte, en el text consolidat, les entrades en vigor i les dates des de les quals fan efecte les modificacions introduïdes als diferents articles.

  1. Normativa bàsica estatal
  2. Normes autonòmiques en relació amb l'Impost sobre el Patrimoni (disposicions legals)