Saltar al contingut principal

Gestions persones amb discapacitat

Model 121.Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració