Salta al contingut principal
Relació d'entitats amb acord

Madrid

EntitatDomiciliSignatura del conveni
Càmera Francoespanyola de Comerç i Indústria de Madrid C/ Ribera de la Sena, s/n, edifici APOT - 28042 Madrid 14/11/2008
* Càmera Oficial de Comerç i Indústria de Madrid --- 4/07/2009

* Protocols d'adhesió al conveni marc amb el Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria I Navegació D'Espanya