Salta al contingut principal
Relació d'entitats amb acord

País Basc

DelegacióEntitatDomiciliSignatura del conveni
--- * GIIC Fineco Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva SA --- 09/11/2005
* Consulnor Gestió SGIIC, SA --- 19/02/2010
* Kutxabank Vida i Pensions, Companyia d'assegurances i Reassegurances, SA Plaça Euskadi, 5 planta 28 - 48009 - Bilbao (Bizkaia) 03/12/2013
* AMISTRA SGIIC S.A C/ Luchana, núm. 6 48008 - Bizkaia 27/05/2019
Guipúscoa * Guipuscoana Entitat Gestora de Fons de Pensions, SA Paseo de la Concha, 11 - Sant Sebastià 18/01/2008
* Guipuscoana Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva SA Paseo de la Concha, 11 - Sant Sebastià 04/04/2007

* Protocols d'Adhesió al Conveni Marco amb l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO)