Salta al contingut principal
Relació d'entitats amb acord

Tipus 4: Ajuntaments, organismes públics i sindicats

  1. Ajuntaments i altres Corporacions locals
  2. Universitats - unes altres Administracions Públiques
  3. Sindicats