Salta al contingut principal
Memòria 2016

5.1. Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries

Seguint les conclusions del Fòrum sobre Administració Tributària de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic – OCDE - en les seves reunions de Seül (2006) i de Ciutat del Cap (2008), l'Agència Tributària va posar en marxa noves formes de relació cooperativa amb les grans empreses mitjançant la creació d'un fòrum de discussió en el que s'analitzen, mitjançant reunions conjuntes o sectorials, els principals problemes que es plantegen en la relació entre les grans empreses i l'Administració tributària.

Així, el 10 de juliol de 2009 es va constituir el Fòrum de Grans Empreses com a òrgan de relació cooperativa entre l'Agència Tributària i un grup de 27 grans empreses espanyoles seleccionades en funció de factors com ara volum de facturació, deute tributari ingressat, informació subministrada a l'Administració tributària, nombre de treballadors, sector d'activitat i distribució geogràfica.

Al si del Fòrum es van crear diversos grups de treball, un d'ells dedicat a l'elaboració d'un Codi de Bones Pràctiques Tributàries.

Aquest Codi va ser objecte d'aprovació en la sessió plenària del Fòrum celebrat el dia 20 de juliol de 2010 i va ser publicat a la pàgina web de l'Agència Tributària a Internet. A aquest Codi es poden adherir totes les empreses que el desitgin, participin o no en el Fòrum, així com difondre lliurement aquesta adhesió.

L'objectiu d'aquest Codi de Bones Pràctiques és millorar entre tots – empreses i Administració - l'aplicació del sistema tributari. El Codi conté una sèrie de recomanacions de bones pràctiques fiscals tant per a les empreses com per a l'Administració.

Tant empreses com Administració assumeixen com un objectiu fonamental en les seves relacions evitar els conflictes en l'aplicació de les normes tributàries i, per tant, evitar els elevats costos que de la resolució d'aquests conflictes es deriven per a ambdues parts. Per a les empreses, el Codi suposa un escenari de més seguretat en matèria tributària que facilita la presa de decisions empresarials; per a l'Agència Tributària, un increment de l'eficàcia i eficiència del control tributari.

A 31 de desembre de 2016 estaven adherides al Codi de Bones Pràctiques Tributàries 122 empreses i grups d'empreses.

Així mateix, el Ple del Fòrum Tributari de Grans Empreses, de 20 de desembre de 2016, va aprovar una proposta per al reforçament de les bones pràctiques de transparència fiscal empresarial de les empreses adherides al Codi de Bones Pràctiques Tributàries, per a articular el contingut i utilització d'un informe que podria denominar-se “Informe Anual de Transparència Fiscal per a empreses adherides al CBPT” (Informe de Transparència).