Salta al contingut principal

Gestions destacades regimen fiscal treballadors desplaçats

Model 151. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol