Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.2.Termini de presentació de les declaració

El termini de presentació de les declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, qualsevol que sigui el resultat de les mateixes, serà, amb caràcter general, el comprès entre el 2 d'abril i l'1 de juliol de 2019, ambdós inclusivament.