Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.8. Pagament en efectiu

Marqui aquesta opció si no desitja domiciliar l'ingrés en el seu compte ni carregar la quota en una entitat financera. L'ingrés haurà d'efectuar-se en qualsevol entitat col·laboradora directament, sense possibilitat d'efectuar l'ingrés en les oficines de l'AEAT.