Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.8.Pagament en efectiu

Marqui aquesta opció si no desitja domiciliar l'ingrés en el seu compte ni deure la quota en una entitat financera.L'ingrés s'haurà d'efectuar en qualsevol entitat col·laboradora directament, sense possibilitat d'efectuar l'ingrés a les oficines de l'AEAT.