Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.9. Formes especials de pagament

  • Reconeixement de deute amb impossibilitat de pagament aquesta opció només està disponible si no tria fraccionar el pagament. En el moment de la presentació telemàtica de la declaració es reconeixerà un deute per l'import total de la declaració, i obtindrà una clau de liquidació del deute. Amb aquesta clau de liquidació, si així el desitja, podrà sol·licitar amb posterioritat l'ajornament o compensació de l'import anterior des de l'enllaç habilitat en la pàgina de Resultat-confirmació realitzada o en la Seu Electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre)/Recaptació.

  • Reconeixement de deute amb sol·licitud d'ajornament aquesta opció només està disponible si no tria fraccionar el pagament. En el moment de presentació telemàtica de la declaració es reconeixerà un deute per l'import total de la declaració havent manifestat la intenció de sol·licitar un ajornament del pagament. Obtindrà una clau de liquidació del deute que haurà d'utilitzar per fer efectiva aquesta sol·licitud d'ajornament des de l'enllaç habilitat en la pàgina de Resultat-confirmació realitzada o en la Seu Electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre)/Recaptació.

  • Reconeixement de deute amb sol·licitud de compensació aquesta opció només està disponible, per Internet, si no tria fraccionar el pagament. En el moment de la presentació telemàtica de la declaració es reconeixerà un deute per l'import total de la declaració havent manifestat la intenció de sol·licitar una compensació del pagament. Obtindrà una clau de liquidació del deute que haurà d'utilitzar per fer efectiva aquesta sol·licitud de compensació des de l'enllaç habilitat en la pàgina de Resultat-confirmació realitzada o en la Seu Electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre)/Recaptació.

    Si desitja fraccionar el pagament en dos terminis (60/40%) i a més sol·licitar la compensació del primer d'aquests terminis, haurà d'acudir a la Delegació o Administració de l'AEAT corresponent al seu domicili.

  • Ingrés parcial i reconeixement de deute amb impossibilitat de pagament aquesta opció només està disponible si no tria fraccionar el pagament. Haurà d'indicar l'import que desitja pagar (aportant el NRC corresponent a aquest import, subministrat pel seu banc o obtingut mitjançant el Pagament Telemàtic d'impostos amb entitats concertades) i l'import pel qual desitja reconèixer deute. En el moment presentació telemàtica de la declaració es reconeixerà un deute per l'import pendent de pagament, i obtindrà una clau de liquidació del deute. Amb aquesta clau de liquidació, si així el desitja, podrà sol·licitar amb posterioritat l'ajornament o compensació de l'import anterior des de l'enllaç habilitat en la pàgina de Resultat-confirmació realitzada o en la Seu Electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre)/Recaptació.

  • Ingrés parcial i reconeixement de deute amb sol·licitud d'ajornament aquesta opció només està disponible si no tria fraccionar el pagament. Haurà d'indicar l'import que desitja pagar (aportant el NRC corresponent a aquest import, subministrat pel seu banc o obtingut mitjançant el Pagament Telemàtic d'impostos amb entitats concertades) i l'import pel qual desitja reconèixer deute amb la intenció de sol·licitar un ajornament. En el moment de la presentació telemàtica de la declaració es reconeixerà un deute per l'import pendent de pagament. Obtindrà una clau de liquidació del deute que haurà d'utilitzar per fer efectiva la sol·licitud d'ajornament des de l'enllaç habilitat en la pàgina de Resultat-confirmació realitzada o en la Seu Electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre)/Recaptació.

  • Ingrés parcial i reconeixement de deute amb sol·licitud de compensació aquesta opció només està disponible, per Internet, si no tria fraccionar el pagament. Haurà d'indicar l'import que desitja pagar (aportant el NRC corresponent a aquest import, subministrat pel seu banc o obtingut mitjançant el Pagament Telemàtic d'impostos amb entitats concertades) i l'import pel qual desitja reconèixer deute amb la intenció de sol·licitar una compensació. En el moment de la presentació telemàtica de la declaració es reconeixerà un deute per l'import pendent de pagament. Obtindrà una clau de liquidació del deute que haurà d'utilitzar per fer efectiva la sol·licitud de compensació des de l'enllaç habilitat en la pàgina de Resultat-confirmació realitzada o en la Seu Electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre)/Recaptació.

    Si desitja fraccionar el pagament en dos terminis (60/40%) i a més pagar una part del primer termini i sol·licitar la compensació de la resta d'aquest termini, haurà d'acudir a la Delegació o Administració de l'AEAT corresponent al seu domicili.